HUPPELDEPUP en RETTEKETET 

Bewegen met kleuters van A tot Z

BEWEGEN MET KLEUTERS

Kleuters bewegen veel en kleuters bewegen graag. Door hen veel bewegingskansen te bieden, wordt hun totale ontwikkeling bevorderd. Naast de ontwikkeling van motorische competenties, draagt voldoende beweging ook bij tot de ontwikkeling van een gezonde en veilige levensstijl. Terzelfdertijd zal de zelfredzaamheid, het zelfconcept en het sociaal functioneren gestimuleerd worden. Bewegingsonderwijs is dus uitermate geschikt ter bevordering van de motorische ontwikkeling. Bovendien leidt het tot prestatieverbetering op cognitief niveau. 


 

THEMA'S

Kleuters hebben tevens een rijke fantasie en inlevingsvermogen. Door bewegingsoefeningen en -spelen in te kleden in een thema, beleven kleuters nog meer plezier en worden ze extra gemotiveerd om te bewegen. Wanneer deze thema's ook in de klas aan bod komen, wordt de relatie met de klaspraktijk geïntegreerd in de bewegingsopvoeding. Zo ontstaat er een horizontale samenhang, een samenhang tussen de leerinhouden van verschillende leergebieden.


BEWEGINGSFICHES


In deze optiek heb ik 50 bewegingslessen rond een frequent voorkomend thema zoals bouwen, brandweer, herfst, sinterklaas,... uitgewerkt en op handige fiches uitgebracht. Iedere les omvat een volledige lesopbouw (een opwarming, een kerngedeelte en een slot). In elke oefening of spelvorm is het thema verwerkt en iedere les is in de praktijk getoetst en bijgestuurd. Bij iedere les staan ook de na te streven ontwikkelingsdoelen. De themalessen zijn snel terug te vinden aangezien ze alfabetisch gerangschikt zijn. De bewegingsfiches kunnen gemakkelijk als geheugensteuntje meegenomen worden tijdens de bewegingslessen en zijn geprint op A4-formaat.


Dus voor iedereen die begaan is met de motorische ontwikkeling van kleuters, 

is deze box uitermate geschikt!

 

.